code: discoblend

producer: CODE DOP: Albert Baruch make up: Denitsa Yordanova hair: Blagovesta Markova- Essy post production: Grisha Strundzhev location: club Mascara

Vertibo

photography: Albert Baruch & Simona Groshevska make up: Rumen Chakarov post production: Grisha Strundzhev